ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНИЯ И ЗАМЕНИ

Поради спецификата на артикулите, а именно персонализацията на всеки един от тях, те не подлежат на замяна!